มาฝึกเขียนคำศัพท์กันค่ะ

าทบทวนคำศัพท์กันค่ะ

Phonics

Phonics คืออะไร มาดูกันค่ะ                          Click 👉


โฟนิคส์ (Phonics) คือ วิธีการเรียนอ่านเขียนและออกเสียงภาษาอังกฤษโดยใช้หลักการถอดรหัสเสียงและการผสมเสียงตัวอักษร a ถึง z ทั้ง 26 ตัว ผู้เรียนจะต้องเข้าใจเสียงของตัวอักษรต่างๆ และออกเสียงเหล่านั้นให้ได้อย่างถูกต้องจึงจะสามารถผสมเสียงออกมาเป็นคำได้expand_more

สรุปง่ายๆ ก็คือ

ตัวอย่าง

ประโยชน์ของโฟนิคส์

โฟนิคส์เหมาะกับใคร

แหล่งข้อมูล

หมายเหตุ

แหล่งที่มา

info

แหล่งที่มา  : https://www.youtube.com/watch?v=VxBEmaaSh1c

แหล่งที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=g0SFjRzqj94

 แวดวงข่าวสาร

กิจกรรมของโรงเรียน

รอบรั้วคำเที่ยง

แหล่งเรียนรู้และผู้สนับสนุน

ครูผู้สอน

นางสาวนันทพร   ปัญญาสูง   (ครูโบว์)

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์  

อำเภอเมือง   จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1